GALERIE FOTO

 

COMUNICAT

 

Ceremonia de înmânare a Diplomei "Meritul Academic" E.S. Henri Paul
ambasadorul Franței în România

 

În cadrul unei ceremonii desfășurată în Sala de prezidiu a Academiei Române, acad. Ionel Haiduc, președintele Academiei Române, a înmânat diploma „Meritul Academic” E.S. Dl. Henri Paul, ambasadorul Franței în România.

În deschidere, acad. Ionel Haiduc a afirmat că această distincție academică este acordată „unui prieten și colaborator care s-a remarcat în timpul misiunii sale ca ambasador al Franței în România prin sprijinul care l-a acordat Academiei Române, culturii române și contribuția pe care a avut-o la dezvoltarea relațiilor culturale și științifice dintre Franța și România”.

În cuvântul său, acad. Dan Berindei, vicepreședinte al Academiei Române, după o evocare a relațiilor dintre România și Franța, dintre Academia Română și Institutul Franței, a subliniat: „Suntem impresionați de felul în care v-ați îndeplinit mandatul ca reprezentant strălucit al Guvernului Dumneavoastră reușind să vă integrați și, mai ales, să înțelegeți rolul Franței și, în egală măsură, specificul și problemele noastre. Ați devenit unul dintre ai noștri și vă mulțumim.”

Mulțumind, E.S. Dl. Henri Paul a afirmat că se simte onorat pentru această distincție acordată de Academia Română. În continuare, E.S. Dl. Henri Paul a vorbit despre tradiția și misiunea pe care Academia o are în contextul științific și cultural al lumii contemporane.

 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006