COMUNICAT

   

În ziua de 3 iunie 2011
în Aula Academiei Române

Acad. Momir Ðjuroviæ, președintele Academiei de
Științe și Arte din Muntenegru

a susținut conferința cu tema

„Lumea așa cum o văd eu astăzi”

   
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006