Servicii administrative ale Academiei Române

Nume și prenume Funcția

Declarație de

   

avere

interese

Prof. univ. dr. Ionescu Cornel Director general
Dinu Dumitru Director Patrimoniu
Ec. Fodi Dragoș Director economic
Greblescu Maria Director adjunct
Paica Dumitru Șef cancelarie
Buzdugan Cristina Michaela Șef birou contabilitate
Secu Cristina Anamaria Șef. Serv. Administrare Patrimoniu
Șandru Daniel Mihai Șef serviciu juridic
Precup Isadora Șef serviciu relații externe
Ilie Romeo Dumitru Șef birou “Resurse, programe de cercetare și integrare europeană"
Ciobanu Mihail Viorel Șef serviciu
Draica Livia Paraschiva Șef serviciu
Enache Anca Nicoleta Rodica Șef serviciu
Polocoșer Gabriela Șef birou

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006