Declarații intermediare

Nume și prenume Funcția

Declarație de

   

avere

interese

Șandru N. Daniel Mihail Șef Serv. Juridic
       

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006