24 februarie 2015

Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) - Simpozionul
"Cercetări integrate în bazinul Dunării", ediția a III-a
- Cronica evenimentului -


În data de 23 februarie 2015 Aula Academiei Române a găzduit cea de-a treia ediție a Simpozionului "Cercetări integrate în bazinul Dunării". Evenimentul a fost organizat sub egida Academiei Române de către Consiliul Național al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), al cărui președinte este acad. Cristian Hera, în colaborare cu Comitetul Național pentru Modificările Globale ale Mediului și Institutul de Geografie al Academiei Române.

Lucrările simpozionului au reunit, sub semnul cercetării transdisciplinare, importante institute de cercetare din domenii variate, atât din sistemul academic, cât și din sistemul CDI național. Acad. Dan Bâlteanu, moderatorul lucrărilor, a salutat participarea, alături de institutele și centrele de cercetare, a reprezentanților unor importante instituții politice și administrative, adică beneficiarii principali ai cercetărilor, apreciind utilitatea acestei întâlnirii nu numai pentru dezvoltarea cercetării românești în domeniul Dunării, ci și pentru practicieni.

În cuvântul de deschidere, acad. Cristian Hera, vicepreședinte al Academiei Române, a apreciat că "Strategia Europeană pentru Regiunea Dunării adoptată de Consiliul European în 24 iunie 2011 contribuie la dezvoltarea calității vieții, la păstrarea unui mediu sănătos, la diminuarea efectelor riscurilor naturale și antropogene", având ca modalități de acțiune încheierea unor parteneriate și cooperări în domenii strategice precum trasportul, mediul și energia, cu efecte pozitive în dezvoltarea economico-socială.

Pornind de la faptul că România, una dintre țările cele mai importante riverane Dunării, poate beneficia integral de oportunitățile create de SUERD, Academia Română a lansat o Strategie Națională în domeniul cercetării și inovării pentru Regiunea Dunării românești, la care și-au anunțat deja participarea 18 institute de cercetare din mediul academic.

Simpozionul "Cercetări integrate în bazinul Dunării" aduce prin referatele prezentate și prin contribuțiile active ale participanților elemente noi în elaborarea Strategiei Europene a Dunării, cu efect în finalizarea temelor de cercetare științifică prevăzute în Strategia Națională a Academiei Române în domeniul cercetării și inovării pentru regiunea Dunării românești.

Astfel, studiile prezentate de Agenția Spațială Română, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină, Institutul de Biologie al Academiei Române, Universitatea din Craiova, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Institutul de Geografie al Academiei Române au acoperit o arie largă de probleme referitoare la dezvoltarea, protecția și valorificarea potențialului bazinului dunărean aflat pe teritoriul românesc.

Programul simpozionului a fost alcătuit astfel încât temele abordate, deși extrem de specializate, să se situeze într-o structură integrată, subsumată ideii de complementaritate. Prima parte a simpozionului a fost dedicată temelor de natură strict științifică, precum sisteme internaționale pentru observarea și supravegherea spațială a Bazinului Dunării, arealele cu risc semnificativ la inundații în bazinul Dunării aferent României, studiile de protecție a mediului, dezvoltarea capacității de cercetare în domeniul biodiversității. În cea de-a doua parte, lucrările s-au concentrat pe expunerea realizărilor concrete, cu beneficiari direcți. Între temele discutate s-a aflat: dezvoltarea durabilă a turismului transfrontalier în bazinul inferior al Dunării, contribuții ale Programului Operațional Regional 2014-2020 la implementarea SUERD în Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, definirea euroregiunilor de cooperare transfrontalieră din Bazinul Inferior al Dunării.

Înainte de încheierea lucrărilor simpozionului prof. Nicolae Panin, membru corespondent al Academiei Române, a dorit să detalieze prezentarea Strategiei Naționale în domeniul cercetării și inovării pentru Regiunea Dunării românești elaborată de Academia Română, la inițiativa președintelui Academiei Române, acad. Ionel-Valentin Vlad, și sub coordonarea acad. Cristian Hera, Vicepreședinte al Academiei Române.

Programul științific al Simpozionului poate fi consultat pe site-ul Academiei Române, accesând: http://goo.gl/O5IKEK.

În opinia domniei sale "Documentul definește poziția Academiei Române față de SUERD și implicarea Academiei Române în realizarea obiectivelor acestei strategii", care propune subsumarea elementelor specifice pentru Dunărea românească celor 4 domenii principale stabilite de Uniunea Europeană și anume: interconectivitatea Regiunii Dunării românești cu restul bazinului fluvial, protejarea mediului în Regiunea Dunării românești, creșterea prosperității Regiunii Dunării românești, consolidarea Regiunii Dunării românești.

Prof. Nicolae Panin a semnalat că documentul ar trebui să fie făcut public într-o măsură mai largă, pentru a fi cunoscut de toate instituțiile și organizațiile care se ocupă de dezvoltarea României și a semnalat că există un interes sporit față de această Strategie. Astfel, alături de cele 18 institute academice implicate, o serie de alte institute de cercetare și-au anunțat dorința de a participa și au prezentat deja o listă de programe de cercetare.

Biroul de presă al Academiei Române

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006