13 octombrie 2015

Hagop Siruni - un savant armean
chemat de Nicolae Iorga în România


Academia Română, Ambasada Armeniei în România și Academia Armeană, în colaborare cu Uniunea Armenilor din România și Arhiepiescopia Armeană din România organizează joi, 15 octombrie 2015, începând cu ora 9.30, Conferința Internațională "125 de ani de la nașterea lui Hagop Dj. Siruni", dedicată reputatului filolog și orientalist armean, căruia cultura și istoriografia românească îi datorează o amplă arhivă de lucrări științifice privitoare la locul și rolul românilor în Balcani și în Imperiul Otoman, cât și traducerea poeziilor lui Eminescu în limba armeană.

Evenimentul va avea loc în Aula Academiei Române și va fi deschis de acad. Dan Berindei, Președinte de onoare al Secției de științe istorice și arheologie și E.S. Hamlet Gasparian, ambasadorul Republicii Armenia în România. Alocuțiuni de deschidere vor rosti de asemenea Varujan Vosganian, Președintele Uniunii Armenilor din România, prof. Șerban Tanașoca, Directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România și prof. Lucian Nastasă Kovacs, Director al Institutului de Armenologie de la Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj.

Născut în Turcia, în 1890, armeanul Hagop Djololian Siruni se va stabili în România, la 32 de ani, ca urmare a insistențelor lui Nicolae Iorga, care apreciază erudiția și talentul tânărului istoric și intuiește în el viitorul savant. Munca de cercetător a lui Hagop Siruni se extinde pe o perioadă de o jumătate de secol, întreruptă de o dramatică sincopă, începând cu 1944, când, din rațiuni politice, este deportat în gulagul sovietic timp de 10 ani.

Opera sa acoperă o amplă tematică, diversă și coerentă în același timp, ce reflectă vocația sa de cercetător și arhivist, sintetizată astfel de prof. Marius Vasileanu, de la Universitatea București: "mărturii armenești despre români, izvoare turcești despre români, izvoare referitoare la armenii din România, izvoare despre istoria și cultura armeană, lucrări în limba armeană tipărite la București, periodice tipărite la București, lucrări în limba armeană publicate în străinătate, traduceri din poeți turci, francezi, ruși, studii publicate în Armenia sovietică și în alte reviste armenești din lume, conferințe și comunicări susținute la București și Erevan, numerose alte lucrări inedite".

Mai târziu Nicolae Iorga avea să scrie elogios: "Siruni a fost un erudit, un eminent orientalist, foarte bun cunoscător al limbii turcești, om a cărui activitate a fost de cea mai bună însemnătate în clarificarea unor aspecte mai puțin cunoscute ale trecutului nostru, în special în ceea ce privește relațiile noastre politice, economice și juridice cu Imperiul Otoman".

În 2012, Hagop Djololian Siruni, a fost ales membru post-mortem al Academiei Române, pentru întreaga sa activitate de jurnalist, istoric, armenolog și orientalist, poet și traducător român de origine armeană.

Biroul de presă al Academiei Române

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006