15 decembrie 2015

Premiile Academiei Române pentru anul 2013


Academia Română va decerna vineri, 18 decembrie 2015, în sesiunea solemnă, Premiile Academiei Române pentru anul 2013. Ceremonia va avea loc în Aula Academiei Române, cu participarea Adunării Generale, începând cu ora 10.00. Diplomele vor fi înmânate de acad. Ionel-Valentin Vlad, Președintele Academiei Române, în prezența Biroului Prezidiului.

Conform statutului, Premiile Academiei Române se acordă oamenilor de știință și litere, artiștilor români, din țară sau din străinătate, pentru meritul de a fi contribuit, prin activitatea și opera lor, la dezvoltarea culturii și științei românești.

Bilanțul anului 2013 se concretizează în 68 de premii, acordate unui număr de 145 de laureați, pentru opere individuale sau colective sau pentru întreaga creație. Din cele 78 de premii stabilite prin Regulament 10 nu au fost acordate.

Premiile Academiei Academiei Române au o istorie care depășește un secol și jumătate. Ele au fost inițiate din chiar primii ani de funcționare a Academiei Române, când, în 1867, se decide constituirea „premiilor fondatorilor“, pornind de la fondul constituit din importanta donație a lui Evaghelos Zappas, fond căruia i se adăuga suma de 5.000 de lei pe care o donase domnitorul Al. I. Cuza, încă din 1863, cu scopul instituirii unor de premii științifice și literare românești. Primul premiu al Academiei Române a fost acordat lui Timotei Cipariu, pentru manuscrisul lucrării Gramatica limbii române. Partea analitică.

Astăzi, numărul premiilor Academiei Române se ridică la 78, repartizate pe domenii corespunzătoare celor 14 secții științifice ale Academiei Române, iar fiecare premiu poartă numele unei personalități ilustre din domeniul creației științifice, literare și artistice naționale.

Pentru mai multe detalii despre premiile Academiei Române, vă rugăm să consultați site-ul Academiei, la adresa: http://www.academiaromana.ro/premiileAR/pag_premii.htm.

Lista completă a premiilor Academiei pentru anul 2013, decernate în data de 18 decembrie 2015, poate fi consultată la adresa:
http://www.academiaromana.ro/premiileAR/liste/2013.pdf.

Biroul de presă al Academiei Române

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006