16 septembrie 2016

Încă 15.000 de microbiografii accesibile în format digital,
în proiectul „Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicționar biografic“


Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române anunță lansarea proiectului editorial Noile Media co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, având tema: Instrumente Digitale pentru Studiul Totalitarismului. Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicționar biografic, Partea a II-a, Literele M-P.

Proiectul constituie continuarea demersului de digitizare sistematică a publicațiilor de referință ale INST, început în 2015 și va pune (la finalul lunii octombrie 2016) la dispoziția comunității științifice, dar și a publicului interesat, circa 15.000 microbiografii, care se adaugă celor circa 18.000 microbiografii (literele A-L) deja accesibile pe pagina web a proiectului.
Detalii pe: http://inst-idst.ro/ro/inst/; http://totalitarism.ro/

În contextul programului complex al editării publicațiilor de specialitate, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române - INST (http://totalitarism.ro) a demarat în anul 2015 digitizarea lucrării de referință Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicționar biografic (http://totalitarism.ro/pagini/Titluri_in_colectii.html), care materializează rezultatele cercetărilor întreprinse între 2001 și 2011 de un colectiv coordonat de conf. univ. dr. Octavian Roske. Este vorba de o lucrare unică în literatura românească de profil, o sursă documentară fundamentală pentru cercetarea fenomenului totalitar, cu publicarea încheiată, rezultând 9 volume, fiecare însumând, în medie, circa 400 pagini și cuprinzând circa 75000 microbiografii, realizate pe baza documentației extrase prin consultarea a sute de publicații, până la nivelul anului 2011.

Proiectul editorial al INST: Instrumente digitale pentru studiul totalitarismului: Mecanisme represive în România 1945-1989. Dicționar biografic, co-finanțat de AFCN își propune etalarea - într-o formă adecvată secolului al XXI-lea - informațiilor privind una dintre contribuțiile românești la cercetarea profilului și formelor de manifestare ale totalitarismului de stânga în România. Acest proiect aduce într-un format digital complex, cu valoare echivalentă aceleia a unei baze de date (transpunere în format html și pdf pe o pagină web dedicată) toate informațiile cuprinse în seria volumelor cu titlul Mecanisme represive în România… Astfel se creează și se pune la dispoziția tuturor celor interesați un instrument actual, interactiv și foarte necesar, menit să faciliteze utilizarea datelor colectate extensiv și sistematizate privind istoria comunismului românesc, care devin astfel accesibile atât de pe terminale fixe, cât și mobile.

PARTEA I a proiectului: LITERELE A - L a fost realizată în anul 2015. Au fost create: pagina web, un blog și un cont FB: http://inst-idst.ro/, https://www.facebook.com/Instrumente-digitale-pentru-studiul-totalitarismului-1646609208920162/, http://blog.inst-idst.ro/.

Site-ul conține aproximativ 18.000 fișe biografice ale victimelor represiunii comuniste din România și ale membrilor aparatului represiv.

PARTEA A II-A a proiectului (LITERELE M - P) este implementată în perioada august-noiembrie 2016. Se are în vedere reconfigurarea paginii web și încărcarea a circa 15000 fișe biografice, acestea formând conținutul volumelor IV-VI ale lucrării Mecanisme represive în România…

Informațiile oferite de produsul editorial menționat pot fi ușor juxtapuse cercetărilor referitoare la celelalte forme ale totalitarismului est-european, întregind astfel tabloul istoriei comunismului. Prin structura și caracteristicile sale (traducerea părților generale ale secțiunilor în limba engleză), proiectul editorial propus de INST devine foarte util și cercetătorilor din străinătate interesați de fenomenul totalitar românesc ori de studii comparative, înlesnindu-le accesul online la o bază de date referitoare la fenomenul comunismului din România, la liste cu studii de autor consacrate unor probleme punctuale etc. Este facilitată accesarea complexă, în diferite medii (academice, universitare, culturale, sociale) a masei de date privind represiunea aplicată de regimul comunist din România, precum și susținerea demersurilor curente de cercetare și educaționale la nivelul învățământului liceal și universitar.

Colectivul de cercetători din cadrul proiectului este format din: cercet. șt. dr. Radu Ciuceanu, director INST, Cerc. șt. dr. Octavian Roske, secretar științific INST, cercet. șt. dr. Corneliu Beldiman, manager proiect INST, cercet. șt. dr. Florin Abraham INST, cercet. șt. dr. Ana Maria Cătănuș INST, cercet. șt. Flori Bălănescu INST, cercet. șt. dr. Alexandru Murad Mironov INST, ing. Mihaela Maria Gavrilescu INST, prof. dr. Diana-Maria Beldiman, Școala Centrală, București, cărora li se adaugă ec. Daniela Cilibașa, contabil șef INST George Bucur, administrator INST, Anca Luminița Cătălinoiu, Relații publice.

Parteneri media: Agenția Național de Știri AGERPRES (http://www.agerpres.ro/), Agenția de presă RADOR (http://www.rador.ro/), Radio România Actualități (http://www.romania-actualitati.ro/), Portalul TV Privesc.eu (https://www.privesc.eu/), Historia.ro (http://www.historia.ro/), Magazin Istoric (http://www.magazinistoric.ro/)

Biroul de presă al Academiei Române
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006