INSTITUTE 
Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu”, București
(http://www.icf.ro)
Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”, Iași
(http://www.icmpp.ro)
Institutul de Chimie din Timișoara
(http://acad-icht.tm.edu.ro)
 
CENTRE DE CERCETARE
Centrul de Chimie Organică „Costin D. Nenițescu”, București
(http://www.cco.ro)
 
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006