IN MEMORIAM

 

 

09.10.2013

În ziua de 9 octombrie 2013 s-a stins din viață chimistul Eugen Segal, membru titular al Academiei Române, personalitate de prestigiu a științei românești și mondiale.
 

Născut la 23 mai 1933 la Iași, acad. Eugen Segal și-a făcut studiile liceale la Iași și cele universitare la Facultatea de Chimie, secția Chimie Fizică din București. În 1963 și-a susținut teza de doctorat cu titlul „Contribuții la studiul cinetic al unor descompuneri endoterme în sisteme solid-gaz. În anii următori și-a perfecționat pregătirea profesională la Institutul de Fizică-chimică al Academiei de Științe din Moscova, Institutul de cataliză a Secției Siberiene a Academiei de Științe a URSS din Novosibirsk și la Departamentul de Inginerie Chimică a Universității Stanford din SUA. Din 1955 a intrat în învățământul superior parcurgând toate treptele ierarhiei universitare, ajungând profesor. În activitatea de cercetare științifică și-a concentrat eforturile spre domenii fundamentale ale chimiei fizice: cinetică chimică heterogenă izotermă și neizotermă, chimosorbție și cinetică a reacțiilor catalitice heterogene, cinetică formală. Cercetările sale s-au finalizat în publicarea a peste 494 de lucrări publicate în țară și în străinătate dintre care amintim doar: „Studiul cinetic al reacțiilor heterogene cu ajutorul datelor termogravimetrice”, „Introducere în chimia fizică”, „Méthode non isothermiques utilisées pour la dètermination des paramètres cinétiques des réactions hétérogènes décrites par des équations cinétiques non encadrées dans le modèle d’ordre de réaction”, „Effect of NO and Oxygen upon the Deactivation of Cu/ZSM-5 in NO decomposition”. Este coautor al 12 brevete de invenții. S-a impus în comunitatea științifică și în calitate de președinte al Comisiei de Analiză Termică și Calorimetrie și membru în Consiliul Internaționale de Analiză Termică și Calorimetrie.

Valoarea contribuțiilor sale științifice este atestată și de o serie de distincții pe care le-a primit de-a lungul anilor - premiile I și II ale Ministerului Învățământului pentru activitate științifică, premiul „Gheorghe Spacu” al Academiei Române, premiul „Opera Omnia” al CNSIS. Mai multe universități din țară i-au acordat titlul de Doctor Honoris Causa iar Universitatea din București i-a acordat Diploma de Excelență. În anul 2003 a fost distins cu Ordinul național „Steaua României”.

În anul 1991 a fost ales membru corespondent al Academiei Române și titular în anul 2009. În anul 2001 și-a susținut discursul de recepție dedicat academicianului Ilie Murgulescu, „Dascăl de excepție și creator de știință”.

Prin stingerea din viață a acad. Eugen Segal comunitatea academică pierde pe unul dintre cei mai distinși dintre membrii săi, a cărui activitate științifică se înscrie în tradiția marilor chimiști români, fondator al școlii de cinetică neizotermică apreciată pe plan internațional.
 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006