Nr. 64-65 Iulie-August 2007, Anul XVII (201-202)


În deschiderea acestui număr este publicată o sinteză a discursului de recepție susținut de acad. Păun Ion Otiman, secretar general al Academiei Române, cu titlul “Drama satului și a țăranului român într-un secol de iluzii, dezamăgiri și speranțe”. Este prezentată o amplă și riguroasă analiză a triadei fundamentale sat-țăran-pământ, așa cum a fost în ultimul veac și cu proiecția în viitorul nostru european. După un excurs istoric în care sunt invocate nume ilustre la Liviu Rebreanu, Elena Văcărescu, Dimitrie Gusti, Lucian Blaga ș.a., este radiografiată starea agriculturii și a satului după reforma din 1921, un “act legislativ fără precedent în legislația românească și europeană, ca amploare, complexitate, consistență și efecte economice și sociale”. Urmează de după 1944, a “transformărilor socialiste” cu dramele care au zguduit satul românesc și care au făcut ca acum să fie nevoie de “mulți, foarte mulți ani pentru o regenerare sănătoasă a comunității rurale românești”. Ca speranța “revitalizării satului și revigorare agriculturii” să fie împlinită este nevoie “de o adevărată politică de dezvoltare rurală a României așezată atât pe o solidă educație a agricultorilor români, dar și pe o puternică sprijinire financiară, bazată pe subvenții și credit agricol, cât și pe o profundă cercetare, înțelegere și susținere a realităților ruralității românești din partea clasei politice diriguitoare.” În răspunsul său, acad. Valeriu Cotea, după sublinierea importanței și actualității temei discursului de recepție, a menționat numeroasele contribuții științifice ale acad. Păun Ion Otiman, concretizate în 33 de cărți, 340 lucrări științifice și articole, 21 contracte de cercetare în România, 14 proiecte și programe internaționale, în conducerea unor echipe de cercetare internaționale și participarea la șapte proiecte europene TEMPUS, CEEPUS și LEONARDO.

Un spațiu amplu din revistă este consacrat dezbaterii “Populația României - încotro?” , prilejuită de apariția studiului cu aceiași temă elaborat de Institutul Național de Cercetări Economice. Prefațând grupajul de comunicări, acad. Ionel Haiduc, afirmă că “Tranziția la statul de drept și la economia de piață s-a făcut nu numai cu un ridicat cost economic pentru populație, ci și printr-un cost demografic car vizează generațiile viitoare”. Care este valoarea acestui “cost”, care va fi evoluția viitoare și ce anume ar trebui întreprins ca aceasta să fie una favorabilă se poate afla din articolele semnate de Vasile Ghețău - “Declinul demografic și viitorul populației României” -, Mihai Horga - “Populația României în context european” -, Paul Păcuraru - “Natalitatea, problemă de căpătâi a României” -, Mircea Ciumara - “Întărirea politicii economice românești” -, Mircea Malița - “Consolidarea relațiilor dintre demografie și educație” și Daniel Dăianu - “Statul și politica de creștere a natalității populației”. Concluzia formulată de Vasile Ghețău: “România are nevoie de o politică familială elaborată cu multă grijă și responsabilitate, clar, stabilă, orientată spre perspectivă, care să nu urmărească efecte imediate (necontrolabile în anumite dezvoltări și implicații) și care să întrunească consensul clasei politice, al societății civile, al opiniei publice și al specialiștilor.”

Următoarea secțiune este consacrată împlinirii a 800 de ani de la nașterea poetului sufit Mawlana Jalaluddin Rumi, “muftiu și un predicator, un poet de un rar talent și de o mare putere spirituală”, cum îl caracterizează acad. Dan Berindei, vicepreședinte al Academiei Române. Despre lumea în care a trăit și creat, despre valoarea inestimabilă a operei sale care străbătând secolele își menține nealterată actualitatea mesajului său care este unul al armoniei, dialogului, iubirii, îngăduinței și al păcii, scriu Cihan Okuycu, Luminița Munteanu, Irina Vainovski-Mihai și George Grigore. Doar un singur exemplu: “Dumnezeu i-a spus Iubirii: Dacă nu pentru frumusețea ta, atunci pentru ce aș lua seama la oglinda existenței? Lumea este întocmai unei oglinzi ce arată desăvârșirea Iubirii.”

La un secol de la naștere, silvicultorul Ion Vlad a fost omagiat de comunitatea academică, prilej de a dezbate o problematică de actualitate, câtă vreme, cum apreciază Victor Giurgiu, el a anticipat “directive actuale referitoare la gestionarea durabilă a pădurilor, directive adoptate acum pe plan internațional”. În același spirit, sunt scrise și articolele semnate de Ion Florescu - “Ion Vlad - Tratamentele și reconstrucția ecologică a arboretelor” -, Dan Ioan Aldea și Gh. Mohanu - “Recunoștința silvicultorilor români” și Valeriu-Norocel Nicolescu - “Concepții și tehnologii pentru reconstrucția ecologică a pădurilor deteriorate din Europa”.

În rubrica “In memoriam” sunt evocate personalitățile membrilor Academiei Române care s-au stins din viață: Prea Fericitul Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, membru de onoare al Academiei Române, în articolul semnat de Pr. prof. Dumitru Popescu, membru de onoare al Academiei Române; prof. Răzvan Givulescu, membru de onoare al Academiei Române despre care scrie prof. Ion Mârza și acad. Cristofor Simionescu, amintit cu emoție de discipolul său de Virgil Bărboiu.
Ultimele pagini ale revistei sunt consacrate obișnuitelor rubrici “Viața Academică” și “Noi apariții la Editura Academiei Române”.
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006