Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 
 
In memoriam

Evenimente recente

Evenimente viitoare


Amfiteatrul Heliade Rădulescu al Bibliotecii Academiei Române Dezbaterea națională cu tema BIOTEHNOLOGIILE AGRICOLE ÎN ROMÂNIA: PREZENT ȘI VIITOR
  31.10.2005
Amfiteatrul Heliade Rădulescu al Bibliotecii Academiei Române Simpozionul „Ioan Bianu - 150 de ani de la naștere”
  31.10.2005
Aula Academiei Române Conferința Domnului acad. Norbert Kroó, European Research Council, Vicepreședinte al Academiei Ungare de Științe, cu tema "Cercetarea de excelență în Uniunea Europeană"
  31.10.2005
06.10.2006
Aula Academiei Române Conferința "The 2-nd International Conferince on Environmental Research and Assessment", oragnizată de Secția de Științe Geonomice și Universitatea București
  31.10.2005
Casa Oamenilor de Știință Dezbaterea științifică ACCESIBILITATEA PĂDURILOR în contextul reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere
  31.10.2005
Aula Academiei Române Dezbatrea cu tema "Mineritul in România"
  31.10.2005
Sala de Consiliu a Academiei Române Ședința omagială consacrată împlinirii a 160 de ani de la moartea economistului Fridierich List, manifestare organizată de Secția de Științe economice, juridice și sociologie, Comisia de istorie economică și istoria gândirii economice
  31.10.2005
Institutul de Studii Sud-Est Europene Colocviului româno-rus Relațiile Rusiei cu România și țările din sud-estul europei (sec. XVIII-XX)
  31.10.2005
27.09-30.09.2006
Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni", Iași În cadrul Zilelor Academice Iesene: A XX-a Sesiune de Comunicări Științifice a Institutului de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Progrese în știința compușilor organici și macromoleculari
  31.10.2005
Sinaia, Palatul Foișor Seminar International Culturile Francofoniei și Noua Europă
  31.10.2005

Continuare ...