CONSILIUL DE CONDUCERE AL CRIFST

BIROUL EXECUTIV
Acad. Dan BERINDEI - Președinte
Dr. Dumitru MURARIU, m.c. al Academiei Române - Prim-vicepreședinte
Acad. Mircea MALIȚA - Vicepreședinte
  - Vicepreședinte
Dr. Valentin MARIN
     Email: valentinmarin2005@yahoo.com
     Tel: 0749 338 793
- Secretar științific
BIROURI DIVIZII
DIS - Divizia Istoria Științei :  
Dr. Dumitru MURARIU, m.c. al Academiei Române - Președinte
Prof. dr. Eufrosina OTLĂCAN - Vicepreședinte
Prof. Șerban DRAGOMIRESCU - Secretar
DLMFS - Divizia Logică, Metodologie și Filosofia Științei :  
Acad. Mircea MALIȚA - Președinte
Prof. dr. Ana BAZAC - Vicepreședinte
Ing. dipl. Aurel JULA - Secretar
DIT - Divizia Istoria Tehnicii :  
Acad. Dorel BANABIC - Președinte
Ing. Dănuț ȘERBAN - Vicepreședinte
Conf. dr. Sidonia TEODORESCU - Secretar
BIROURI FILIALE
Filiala Argeș :  
Prof. dr. ing. Mariana JURIAN - Președinte
Prof. dr, ing. Ioan LIȚĂ - Vicepreședinte
Dr. ing. Forentina ENESCU - Secretar
Filiala Brașov :  
Prof. Dr. Liviu SOFONEA - Președinte
Ing. Radu BELU - Vicepreședinte
Prof. Dr. Ing. Elena HELEREA - Secretar
Filiala Constanța :  
Dr. Alexandru BOLOGA - Președinte
Conf. dr. ing. Anca CONSTANTIN - Secretar
Filiala Cluj - Napoca :  
Acad. Gheorghe BENGA - Președinte
Prof. dr. Ștefania Kory CALOMFIRESCU - Vicepreședinte
Dr. Vasile LECHINTAN - Secretar
Filiala Craiova :  
Prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA - Președinte
Prof. dr. Dumitru OTOVESCU - Vicepreședinte
Conf. dr. George-Dan MOGOȘANU - Secretar
Filiala Iași :  
Acad. Teodor DIMA - Președinte
Conf. dr. Dan-Gabriel SÎMBOTIN - Vicepreședinte
Dr. ing. Mihaela LUCA - Secretar
Filiala Timișoara :  
Prof. dr. Gheorghe CLITAN - Președinte
Prof. dr. ing. Horia Liviu POPA - Vicepreședinte
Conf. dr. Sorin URSONIU - Secretar
 
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006