Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 
 

Nr. 18, septembrie 2003, Anul XIII (155) 

Prima secţiune a revistei Academica se deschide cu articolul semnat de acad. Eugen Simion, preşedintele Academiei Romāne, despre Alexandru Ciucurencu, cel care, cum s-a spus, „a īncercat să picteze transparenţa” şi, cu adevărat „ lasă impresia de transparenţă a universului ... printr-o extraordinară bogăţie de nuanţe coloristice”. Īn acelaşi timp, alături de Corneliu Baba este unul dintre cei mai mari portretişti ai artei plastice romāneşti contemporane. 

Dan Grigorescu, membru corespondent al Academiei Romāne, scrie despre peisajul lui Al. Ciucurencu, remarcānd „puterea de a comunica a īntregii lui picturi, atotcuprinzătoarea căldură a unui suflet contemplativ ce se bucură de orice īntālnire cu culoarea”, deschizānd un drum pe care l-au urmat mulţi dintre discipolii săi. 

Gheorghe Vida īncearcă o situare a creaţiei lui Al. Ciucurencu īn spaţiul artei europene , operaţie dificilă „datorată, pe de o parte, singularităţii viziunii sale, bazată pe exaltarea intensităţii cromatice şi, pe de altă parte, pe precaritatea īn genere, a unor analize de tip comparativ, ale confluenţelor stilistice şi modificării atitudinilor faţă de materia picturală, aşa cum se configurează ele īn arta europeană.” La capătul analizei, autorul reuşeşte să contribuie la o mai dreaptă valorizare a operei lui Ciucurencu, „ a cărui operă, aceea a unui şef de şcoală īn pictura romānească ar fi timpul să ocupe un loc privilegiat īn arta contemporană.” 

Evocāndu-l pe Maestru, Zamfir Dumitrescu, preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din Romānia, scrie despre crezul pe care īl īmpărtăşea după care ”pictura este o punte īntre suflete” şi o dovedeşte cum nu se poate mai bine galeria de portrete ale celor mai de seamă intelectuali romāni. 

Pentru Ruxandra Dreptu, lumea lui Ciucurencu este un „rezumat cromatic” īn care se recunoaşte lumea reală.

Cum luna septembrie a fost, pentru mulţi, luna Festivalului şi concursului internaţional George Enescu, revista publică alocuţiunea lui Adrian Iorgulescu la deschiderea simpozionului internaţional consacrat marelui compozitor, a cărui operă, pe măsura trecerii timpului, prilejuieşte noi descoperiri şi continuă „să surprindă şi să ne tulbure, īntr-o perioadă, īntr-o perioadă caracterizată prin suprasolicitare - inclusiv īn domeniul nostru de activitate - extensia superbă a ipostazierilor geniului enescian, actualitatea gāndirii lui componistice.” 

Īn aceiaşi secţiune, Vasile Tomescu prezintă noutăţi revelatoare din opera lui George Enescu, īn margine expoziţiei cu tema ”Documente inedite din arhive Muzeului Naţional „George Enescu”. Tot aici este publicată prima parte din studiul semnat de Liliana Alexandrescu despre viziunile moderne īn interpretarea operei Oedip de George Enescu pe scena Operei Naţionale din Bucureşti.

Reţin atenţia cele două articole dedicate lui Nicolae Paulescu, descoperitorul insulinei, semnate de acad. Nicolae Cajal şi Francisc Schneider, cel care, prin lucrările sale a sporit prestigiul şcolii medicale romāneşti. Īn cazul lui, cum apreciază acad. Nicolae Cajal, trebuie să disociem īntre valoarea incontestabilă a operei ştiinţifice şi concepţia filosofică şi ideologică pe care a adopta-o şi care trebuie judecată separat.

Mai amintim articole cum sunt:

  • Colaborare academică franco-romāna, şi Īndreptar de īnţelepciune - Ion Barnea la 90 de ani, de acad. Ştefan Ştefănescu

  • Probleme logico-filosofice īn scrierile slavo-romāne, de acad. Alexandru Surdu

  • Elie Radu, de acad. Radu Voinea

  • Despre slăbiciunile enumerării, cu aplicaţie la două manuale, de acad. Gheorghe Vlăduţescu

  • Dialogul, suport al cunoaşterii şi comunicării umane, de Emilian M. Dobrescu

  • Sub norii lui Magelan, de Magda Stavinschi

  • Cel mai vechi om fosil din Europa, de Oana Moldovan

  • Conceptul de cultură naţională īn gāndirea şi scrierile lui A.D. Xenopol, de Mircea Māciu

  • Filosofia şi problemele lumii contemporane (īnsemnări de la cel de al XXI congres mondial de filosofie), de Marin Aiftincă

Nu lipseşte cronica viţii academice, semnată de Elena Solunca Moise.