Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 
2004 2003 2002
ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec
 

Nr. 37 (174), Anul XV, Aprilie 2005

Cum 4 aprilie este Ziua națională a Academiei Române, acest număr se deschide cu discursul rostit de acad. Eugen Simion, președintele Academiei, care, după o incursiune în istoria acestei instituții și o prezentare la zi a preocupărilor științifice, subliniază că „rolul fundamental al Academiei Române într-o lume care se face și se desface, într-o Europă care se constituie, într-o economie care se globalizează și, în chip fatal, se schimbă multe în ierarhiile, în valorile în care noi credem, rolul unei academii naționale este să apere identitatea spirituală și să pregătească această participare, această sincronizare cât mai bine și cât mai de folos pentru lumea românească și pentru valorile ei”. Mai multe despre felul în care este înțeles acest rol al Academiei aflăm din interviul dat de președintele Academiei Române. 

În discursul său, acad. Dan Berindei, a evidențiat faptul că „integrarea în instituțiile euro-atlantice nu este un proces blând și serafic, ci rezultatul unei dârze bătălii a statelor și a națiunilor componente pentru a ocupa un loc cât mai bun”. Acad. Radu Voinea a evocat momente din istoria Academiei dintre anii 1948-1989. Acad. Al. Zub descifrează, în demersul său, semnificații ale sintagmei Academia Militans într-o pledoarie pentru o cunoaștere adecvată a acestei instituții naționale fundamentale. În acest sens, acad. Maya Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române, prezintă cercetarea fundamentală în științele exacte din institutele academice. 

Următoarea secțiune a revistei cuprinde comunicările prezentate în cadrul simpozionului „Integrarea cercetării științifice românești în spațiul european al cercetării”. În mesajul transmis cu acest prilej de Traian Băsescu, președintele României, se subliniază că pe viitor „se va acorda o atenție specială domeniului cercetării, va încuraja și susține demersurile guvernului pentru ca tinerele talente românești să beneficieze de condiții optime și să găsească motive pragmatice să rămână în România și să inoveze aici, acasă”. Comunicările care urmează sunt de natură să ofere o imagine cât mai apropiată de drumul pe care cercetarea românească trebuie să-l parcurgă pentru o integrare reală și eficientă în cercetarea științifică europeană. În ordine, sunt publicate comunicările:

  •  „Cerințele Uniunii Europene privind creșterea contribuției CDI la creșterea competitivității economice în U.E”, de Lucian Dega, coordonator programe IT&C, Cercetare-Dezvoltare; 
  • „Stadiul actual al integrării cercetării românești în spațiul european al cercetării”, de Ene Dinga, ministrul Integrării Europene; 
  • „Sporirea contribuției CDI la dezvoltarea economico-socială a României în perspectiva integrării europene”, de Anton Anton, secretar de stat la MEC; 
  • „Transformarea și adaptarea sistemului instituțional al cercetării românești”, de acad. Aurel Iancu
  • „Integrarea Academiei Române în zona europeană a cercetării prin intermediul proiectelor”, de acad. Florin Filip
  • „Performanța științifică - factor esențial în integrarea cercetării românești în proiectele europene”, de Maria Zaharescu, membru corespondent al Academii Române;
  • „Sisteme de stimulare a cercetării românești, prin asimilarea bunelor practici europene în domeniu”, de Napoleon Pop și Gh. Zaman, membru corespondent al Academiei Române.

Ultima secțiune a acestui număr este dedicată simpozionului cu tema „Dialogul dintre filosofie, teologie și știință”, organizat de Secția de Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie a Academiei Române, desfășurat sub semnul căutărilor complmentarității pe cale dialogului. Sub acest aspect, este convingătoare pledoarie acad. Gheorghe Vlăduțescu, care află, dincolo de specificul fiecărui domeniu, la limită se poate detecta o anume convergență, fiecare fiind un alt drum al omului către sine însuși. În această cheie sunt concepute și comunicările „Raționalitatea creației și dialogul dintre teologie, filosofie și știință”, prezentată de Pr.Prof. Dumitru Popescu, membru de onoare al Academiei Române, „Limitele gândirii axiomatice - premisă a dialogului dintre filosofie, teologie și știință. Apofatismul cuantic – interfață în dialogul teologiei cu știința”, de Adrian Lemeni, secretar de stat la Ministerul Culturii și Cultelor; Teoria relativității, filosofia și teologia”, de prof. Ilie Pârvu, membru corespondent al Academiei Române; „Dialogul dintre filosofie, teologie și știință. Modele și criterii de organizare în învățătura Bisericii”, de Wilhelm Dancă și „Credință și știință”, de Viorel Soran. Ca o concluzie, îl vom cita pe Wilhelm Dancă pentru care „dialogul se naște mai întâi în om, întrucât numai el poate să cunoască adevărul nu numai prin rațiune, ci și prin inimă. Desigur, filosofia este o știință, teologia este o știință, dar câte științe nu sunt pe lume? Toate sunt conținute în numele de om, pentru că omul este un ansamblu”.

Mai consemnăm partea a doua din studiul „Aromânii - o criză identitară” semnat de acad. Matilda Caragiu Marioțeanu. Și, firește, cronica vieții academice semnată de Elena Solunca Moise.