Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 
2004 2003 2002
ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec
 

Nr. 38 (175), Anul XV, Mai 2005

În deschiderea acestui număr cititorii pot afla despre „mersul” Academiei Române în anul 2004 din informarea prezentată de acad. Eugen Simion, președintele Academiei Române și darea de seamă prezentată de acad. Victor Voicu, secretar general al Academiei Române.

Cum 2005 este anul internațional George Enescu, la împlinirea a 50 de ani de la înveșnicirea geniului muzicii românești, îi este dedicată o secțiune importantă a revistei în care sunt prezentate comunicările susținut la sesiunea omagială, organizată de Academia Română în colaborare cu Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. George Enescu a fost, este și fi-va o emblemă a spiritualității românești, cum aprecia acad. Eugen Simion, „un punct de referință...un produs al armoniei și un spirit stabilizator, permisiv și, în același timp, iradiant”. Adrian Iorgulescu, președintele Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România îl situează pe Enescu în orizontul creației muzicale românești”, prezentându-l nu doar ca interpret de excepție, dirijor cu totul remarcabil și compozitor de geniu dar și ca „ctitor de școală”, pentru că a devenit un adevărat model, care „prin exemplaritatea propriei opere și a propriului crez” a stabilit „reperele de valoare, de adecvare la inovație, nivelele de competență și de aspirație ale urmașilor”. Omagierea lui este, cum afirmă Mona Muscă, ministrul culturii, o datorie de a face din muzica lui „o politică a statului, o problemă națională, o chestiune de interes național și, până la urmă, de siguranță națională”. Despre felul în care muzica enesciană este receptată astăzi, despre proiecția sa axiologică în timp scriu acad. Ștefan Niculescu, Pascal Bentoiu și Cornel Țăranu, membru corespondent al Academiei Române. 

Acad. Alexandru Surdu prezintă opera lui Anton Dumitriu, la împlinirea unui secol de la naștere și o face cu obiectivitatea biografului, lăsând în seama cititorului concluziile privind valoarea scrierilor celui care a lăsat, ca testament „Homo universalis”.

De reținut articolul semnat de acad. Aurel Iancu despre „Informarea, evaluarea și vizibilitatea cercetării românești”, o analiză lucidă a stării cercetării, a tendințelor de evoluție în condițiile integrării europene și mondiale. De reținut, pentru că de viitorul cercetării științifice depinde, cum este bine știut, viitorul dezvoltării economico-sociale a țării noastre. 

Ion Chițescu omagiază, într-un studiu bine documentat, pe acad. Solomon Marcu la împlinirea vârstei de 80 de ani, la care pare că a descoperit un secret al tinereții spirituale, pe care îl împărtășește și în cea mai recentă lucrare „Întâlnirea extremelor”. Hristache Popescu scrie despre inginerul constructor Panaite Mazilu la împlinirea a nouă decenii de viață. 

Situându-se în plină actualitate, Nicolae Anastasiu, membru corespondent al Academiei Române publică studiul „Hazardele geologice – de la cauză la efect, de la predicție la combatere” din care reținem că se impune monitorizarea hazardelor și protecția acestora la nivelul unor instituții „puternice, partenere și apte să dea semnale pertinente care să nu țină cont de granițe statale, regionale, etnice sau sociale”.

George Popa scrie despre „Protecția mediului, dezvoltarea durabilă și globalizarea”, conturând un răspuns demn de luare aminte la întrebarea: Există cumva politici care să promoveze în același timp și creștere economică și protecția mediului? Răspunsul vizează două obiective – PIB și mediul ambiant și deși autorul nu prea este optimist, avem certitudinea că există soluții, însă lipsește voința politică. Poate nu vom fi nevoiți să așteptăm până când protecția mediului ca deveni o gravă problemă de supraviețuire...

Mai amintim articolele „Cultura ca mod de existență specific uman”, de Mircea Mâciu, „Lumea umanului și lumea valorii”, de Marin Aiftincă, „Politicile economice ale Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii. Reforma modelului social european”, de Hildegard Carola Puwak, „Pictorul Sava Henția” de Emilia Enache ca și interviul acordat de Sabina Ispas, membru corespondent al Academiei Române.

Ca și numerele precedente ale revistei Academica și acesta oferă cititorului multe informații și, îndeosebi, teme de reflecție. Elena Solunca Moise face o relatare a manifestărilor academice din această perioadă.