Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 
2006 2005 2004 2003 2002
ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec
 

Nr. 52-53 (189-190), Anul XVII, Iulie-August 2006

Sub genericul „Sub cupola Academiei”, actualul număr al revistei se deschide cu „The Nobel Prize in Literature. Ambition and Difficulties”, conferință susținută de Kjell Espmarck, membru al Academiei Suedeze, președinte al Comitetului Nobel pentru Literatură, în aula Academiei Române în ziua de 29 august.

Ca de obicei, revista este structurată pe secțiuni: Aniversări, Comemorări, Opinii și Dezbateri, Contribuții, Istorie culturală

În prima secțiune pot fi citite articolele semnate de Dragoș Vaida, „Grigore C. Moisil, pionier al informaticii în România”, George Georgescu, „Principiul de nuanțare al lui Moisil”, de acad. Valeriu Cotea, „Nicolae M. Manolescu la 70 de ani”. Alexandru Zub consacră studiul său lui Keith Hitchins, „un românist american”, de la Universitatea Urbana-Champaign din Illinois, la împlinirea vârstei de 75 de ani, subliniind că „prin el, spațiul carpato-danubian, terra incognita, până nu demult, a devenit mult mai permeabil și mai ispititor pentru alți istorici, unii formați chiar în «pepiniera»lui Keith Hitchins. Devoțiunea didactică și preocuparea de a extinde cât mai mult, până la epuizare , studiul unei teme sau alta, îi definesc personalitatea, recomandându-l ca pe unul dintre cei mai buni cunoscători ai trecutului românesc în contextul istoriei sud-est europene”. 

În secțiunea „Opinii și dezbateri”, Emilian M. Dobrescu pledează pentru „necesitatea unui sistem național de evaluare”, subliniind prioritățile pentru îmbunătățirea activității de inovare, între care menționăm. crearea unui sistem național de inovare și îmbunătățirea condițiilor de creare și difuzare de noi tehnologii, dezvoltarea unui program național de formare profesională permanentă, corelat cu nevoile mediului de afaceri în ceea ce privește competențele resurselor umane. Ionel Mărginean scrie despre „Evaluarea de către populația rurală a efectului schimbării condițiilor de viață”, din care reținem că, în 2003, 66% dintre subiecții din mediul rural considerau condițiile de viață prezente mai proaste decât cele dinainte de 1989 și doar 28% mai bune. Se constată însă un optimism moderat privind următorii zece ani. Analizând în detaliu această situație, autorul prezintă și o serie de direcții de acțiune în sensul modernizării vieții rurale, cum sunt: perfecționarea împărțirii administrativ-teritoriale, dezvoltarea infrastructurii rurale, unele facilități pentru agricultorii cu proprietăți mici, înființarea unor unități de prestări de servicii, protecția mediului natural și, desigur, cele din domeniul social, împreună reușind să amelioreze condițiile de trai din mediul rural. 

Din secțiunea „Contribuții”, menționăm studiile „Platformele tehnologice europene” de acad. Florin Gheorghe Filip, „Quo vadis fisiologia” De la organism la celulă și moleculă” de acad. Ioan D. Haulică, „Ovidiu Papadima despre rânduială” de acad. Alexandru Surdu, „Imperativele tranziției spre economia de piață, în concepția lui N.N. Constantinescu” de acad. Iulian Văcărel și „Amânarea, condiție euristică a explicării omului în concepția lui Mihail Ralea” de Teodor Dima, membru corespondent al Academiei Române, „Dimensiuni axiologice ale imaginarului” de Mircea Mâciu.

Răsfoind paginile de „Istorie culturală”, atrage atenția articolul „1900 de ani de la terminarea războaielor daco-romane și integrarea Daciei în Imperiul Roman” de Dumitru Portase, membru corespondent al Academiei Române, în care evocarea acelor timpuri justifică afirmațiile făcute încă de Mihai Eminescu: „Sămânța din care a răsărit acest popor e nobilă și poporul nu va pieri, decât atunci când românii vor uita noblețea seminției lor”. Dan Horia Mazilu, membru corespondent al Academiei Române, semnează un interesant studiu despre „Psaltirea în versuri” a mitropolitului Dosoftei, pus în valoare de Ioan Bianu”. Scriind despre „Activitatea istoriografică a «Astrei» (1861-1948), Vasile Curticăpeanu face o sinteză a activității Asociației Transilvane „care a considerat cultivarea și propagarea istoriei patriei, ca o datorie de primă urgență pentru cunoașterea trecutului neamului”. Este amintit G. Barițiu care scria că „O națiune fără istorie este moartă”, un adevărat principiu urmat și de alți istorici între care Timotei Cipariu, Ioan V. Russu, Iosif Hodoș, Ioan Micu Moldovan, Teodor V. Păcățean ș.a. Demne de atenție sunt și articolele „Evoluția ideii europene din antichitate și până în epoca modernă” (I) de Angela Banciu și „Muzica în concepția unor umaniști activi în Transilvania și Banat” de Vasile Tomescu. Din interviul lui Doru Todericiu aflăm amănunte despre „Cum a fost desoperit manuscrisul de la Sibiu. De la Melhior la Conrad Hass”. 

Cronica vieții academice se deschide cu însemnările lui Nicolae Anastasiu, membru corespondent al Academiei Române, despre cel de al XVII-lea Congres Internațional de Sedimentologie, desfășurat la sfârșitul lunii august în insula Fukuoka din Japonia. Elena Solunca Moise relatează despre manifestările academice din această perioadă.

Ca noutate, revista prezintă cele mai noi apariții de la Editura Academiei Române.