Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 
 

Nr. 24, martie 2004, Anul XIV (161) 

Primele pagini ale acestui număr sunt consacrate ceremoniei în cadrul căreia acad. Eugen Simion, președintele Academiei Române a  înmânat  Diploma Honoris Causa Marelui Duce Henri de Luxemburg și sunt publicate discursurile rostite cu acest prilej.

În anul ce stă sub semnul de glorie a lui Ștefan cel Mare, revista publică articolele „Ștefan cel Mare văzut de Dimitrie Onciul” de acad. Ștefan Ștefănescu, „1904 - Nicolae Iorga Istoria lui Ștefan cel mare”, de Dorina Rusu și „Muzica în spațiul românesc în epoca lui Ștefan cel Mare”, de .Vasile Tomescu

La ceas aniversar, acad. Maria Brezeanu face „o mărturisire de credință”, împărtășită celor care au omagiat-o cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani și din care reținem pentru noblețea modestiei unui mare om de știință și distins profesor cuvintele: „Ceea ce las în urmă reprezintă o contribuție modestă la un domeniu de mare actualitate al chimiei coordinative; pentru mine însă această contribuție capătă o semnificație mai profundă, poate chiar alte dimensiuni. Afirmația trebuie înțeleasă în sensul că în această „contribuție” am investit mult, n-aș greși dacă aș spune că tot ce aveam mai bun: întreaga mea putere de muncă, capacitatea de creație, eforul de a ține pasul cu cercetarea în domeniu, în condiții uneori destul de vitrege, precum și grija permanentă de a ocoli cercetarea de rutină”. Acad. Mircea Banciu scrie despre „Doamna academician Maria Brezeanu așa cum o cunosc”, un emoționant portret al distinsei sărbătorite, care a fost timp de opt ani președintele Secției de Științe Chimice iar acum este președinte de onoare.

 Problemelor cercetării științifice fundamentale îi sunt consacrate articolele „Cercetarea geologică a pământului românesc în a doua jumătate a secolului XIX și primele decenii ale secolului XX”, de acad. Dan Rădulescu și acad. Radu Dimitrescu, „Colocviul de bioetică - evaluarea proiectelor de cercetare”, de Costin Cernescu, membru corespondent al Academiei Române, „Cercetarea științifică în spațiul european” de Emilian M. Dobrescu

Iulian Panaitescu răspunde pe larg la întrebarea „Planul de cercetare - o formalitate sau un instrument util?”. Mai reținem articolele „Valorificarea tradiției neoaristotelice în filosofia românească”, de acad. Alexandru Surdu, „Tibor Erdey-Gruz (1902-1976) și Academia Română”, de Horia Colan, membru corespondent al Academiei Române, „Funcționalismul și paradigma structural-funcționalistă - între utopie și realitate”, de Sorin Rădulescu, „Zalmoxis, după Diogene Laertios”, de Ion Pogorilovschi, „Cibermarketingul”, de Adriana Grigorescu, „Cultura-condiția și efectul valorilor”, de Mircea Mâciu, „Prin tipar va putea fi propovăduit binele mai ușor”, de Tudor Nedelcea sau „Orientări în folcloristica românească după 1947”, de Iulian Chivu.

Nicolae Iliescu scrie despre  colecția „Opere fundamentale”, o veritabilă „pleiada românească” , prezentând sintetic volumele „Literatura română medievală”, Mari cronicari ai Moldovei”, Opere  de Dimitrie Cantemir și de Panait Istrati.

În spiritul concepției sale despre transdisciplinaritate, Basarab Nicolescu, membru de onoare al Academiei Române, a realizat o convorbire cu Elena Solunca Moise, publicată  cu titlu emblematic „Deviza unei lumi cu adevărat civilizate: Și unitate și identitate”.

La despărțirea de academicianul Nicolae Cajal, savantul, profesorul și omul de o rară generozitate, cuvinte de pios omagiu aduc acad. Maya Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române, „Avea darul să ne facă pe toți mai buni”, „Omul Cajal a iubit armonia”, de acad. Virgiliu N. Constantinescu, „Dragostea de întreaga făptură a lui Dumnezeu”, de acad. Radu Voinea și „Nicolae Cajal avea mentalitatea învingătorului”, de Costin Cernescu, membru corespondent al Academiei Române. Și tot la ceasul despărțirii de cele pământești, acad. Victor Voicu, secretar general al Academiei Române scrie despre acad. Eugeniu Proca - părintele urologiei moderne românești, iar Constantin Străchinaru și Tudor Prelipceanu despre „Ligia Minovici - o mare doamnă a dreptului românesc.

Cronica vieții academice înfățișează pe larg manifestările științifice desfășurate în această lună.