REGULAMENT de organizare si functionare

Obiective

Membri

Alegere

Structura

Organizare filiale

VI. Organizarea si conducrea diviziilor si filialelor CRIFST
Art. 28. Fiecare divizie si filiala de pe teritoriu este condus de un birou format din presedinte, vicepresedinte si secretar, alesi în adunarea generala respectiva, o data la 4 ani, prin vot secret presedintele si secretarul reprezinta biroul respectiv în relatiile cu Biroul executiv CRIFST si institutiile si persoanele cu care colaboreaza.
Art. 29. Birourile filialelor teritoriale au dubla subordonare:Biroului Executiv CRIFST si Filialei Academiei Române din centrele universitare respective.
Art. 30. Birourile diviziilor si filialelor sunt organe de initiativa în ceea ce priveste organizarea manifestarilor stiintifici proprii si în colaborare (sedinte trimestriale, sesiuni anuale, comemorari, aniversari etc.), tinând seama de scopurile CRIFST si nevoile locale.
Art. 31. Birourile diviziilor si filialelor au urmatoarele obligatiuni:
a).Sa tina evidenta nominala a membrilor (pe categorii: academicieni, membrii corespondenti, membrii de onoare, membrii titulari, membrii asociati si colaboratori), numai din zona geografica respectiva. Datele de evidenta esentiale sunt urmatoarele: numele si prenumele, specialitatea titluri academice, adresa completa si numarul de telefon, (aceste date se extrag din cererile si curriculum vitae ale membrilor respectivi. 
Datele se actualizeaza la sfârsitul anului si se comunica schimbarile prin darea de seama (în special decesele), catre Biroul executiv CRIFST.
Art. 32. În fiecare an, biroul diviziei sau subcomitetul va întocmi o dare de seama asupra activitatii desfasurate în anul respectiv precum si un proiect sumar (numeric) asupra programului de manifestari pe anul urmator. Darile de seama trebuie înaintate la Biroul Executiv CRIFST astfel ca sa soseasca pâna la 20 ianuarie spre a fi cuprinse în darea de seama ce se înainteaza Academiei Române.
Art. 33. Anual, membrii birourilor vor participa la sedinta Consiliului de conducere unde vor sustine rapoarte verbale asupra activitatii desfasurate, (pot fi si dari de seama anuale, dar în acest caz, vor fi complete si scrise). 
În caz de lipsa a posibilitatilor de deplasare la sedinta Consiliului (lipsa fondurilor), se va recurge la trimiterea de reprezentanti.
Art. 34. Birourile subcomitetelor teritoriale au autonomie în organizarea manifestarilor stiintifice. Privitor la atributiile de serviciu, birourile filialelor si diviziilor se vor orienta dupa atributiile prevazute pentru membrii Biroul Executiv CRIFST, la functiile similare.
   
 

Acest regulament a fost adoptat în Adunarea Generala din 16 ianuarie 1995, la Bucuresti si completat cu propunerile de înbunatatire rezultate din dezbateri Regulamentul a fost aprobat de Prezidiul Academiei Române la 6 septembrie 1995 si a fost amendat la 18 decembrie 2002 conform propunerilor de modificare aprobate de adunarea generala de alegeri CRIFST 17 octombrie 2002.

   
 
Presedinte CRIFST Secretar Stiintific
Acad. Mihai Draganescu Prof. Dr. Ing. Stefan Iancu
 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006