Nr. 79 octombrie 2008, Anul XVIII (216)

Actualul număr se deschide cu discursul susținut de Profesorul Gabriele de Broglie, „Qu’est-ce qu’une Académie au XXI-ème siècle?”, cancelar al Institutului Franței și ales de curând membru de onoare al Academiei Române.

Despre savantul, profesorul și omul George Emil Palade, laureat al Premiului Nobel, membru de onoare al Academiei Române, care s-a stins din viață în această lună, scriu acad. Maya Simionescu, acad. Ion Haulică, Gioconda Dobrescu și Marius Guran. Sintetizând, acad. Ion Haulică scrie: „Prin tot ce a întreprins și realizat ca savant, creator de știință și școală, George Emil Palade și-a înscris numele în panteonul marilor personalități ale biologiei celulare moderne, onorate cu înaltul titlu de laureat al Premiului Nobel.”

Acad. Gleb Drăgan consacră acad. Constantin Dinculescu un studiu la împlinirea a 110 ani de la naștere din care cităm: „Profesorul Constantin Dinculescu a fost un mare dascăl pentru generați de studenți și un mare rector. Datorită lui există azi noul local al Politehnicii, datorită lui Politehnica are laboratoare deosebite, iar învățământul tehnic a obținut o structură corespunzătoare, rigoare și responsabilitate”.

O secțiune a revistei cuprinde comunicările prezentate în cadrul sesiuni omagiale dedicate centenarului academicianului Victor Tufescu, geograf de prestigiu care s-a impus cu deosebire în două domenii - cunoașterea geomorfică și geografia umană. Despre viața și activitatea acad. Victor Tufescu scriu prof. Dan Bălteanu, membru corespondent al Academiei Române - „Relația om-mediu în opera academicianului Victor Tufescu”, prof. Silviu Neguț - „Victor Tufescu-profesor la Academia de Studii Economice” și Mihai Ielenicz - „Patru lucrări de prestigiu ce definesc o personalitate distinctă în științele geografice”. Caracterizându-l ca una dintre marile personalități ce au făurit în secolul XX geografia modernă românească, Dan Bălteanu apreciază: „Activitatea sa științifică extinsă pe aproape șapte decenii a traversat episoade dificile pline de greutăți și contradicții, uneori dramatice, pe care profesorul le-a parcurs cu demnitate și tărie, reușind să depășească de fiecare dată momentele dificile ale vieții.”

La rubrica „Institute ale Academiei Române”, acad. Păun Ion Otiman și Filon Toderoiu prezintă cele două decenii de activitate ale Institutului de Economie Agrară, „unul dintre cele mai cunoscute entități publice de cercetare științifică, în care se cercetează din perspectiva dezvoltării durabile problemele generale legate de economia agriculturii, securitatea alimentară, economia mediului și gestiunea spațiilor socio-economice rurale”. Este înfățișată pe larg structura activității științifice a institutului ce pot servi ca fundamentare deciziilor politice, ținând seama de faptul că „România trebuie să dezvolte o agricultură pluri-funcțională, competitivă, durabilă dar și complementară cu agricultura din celelalte țări ale Uniunii Europene.”

Rubrica „In memoriam” consemnează stingerea din viață a acad. Nicolae Boșcaiu (1925-2008) și prof. univ. Dan Horia Mazilu (1943-2008), membru corespondent al Academiei Române, directorul general al Bibliotecii Academiei Române.

Ca de obicei, „Cronica vieții academice” cuprinde o relatare sintetică a manifestărilor științifice și culturale din luna octombrie iar la rubrica „Apariții la Editura Academiei Române” sunt prezentate câteva dintre cele mai noi lucrări de la Editura Academiei Române.

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006