Ian Feb Mar Apr - Mai Iun - Iul Aug - Sep Oct Nov Dec
 

Nr. 75-76 iunie-iulie 2008, Anul XVIII (212-213)

Academia Română a participat la elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă, ajunsă în faza unui document supus dezbaterii publice înainte de a fi aprobat de Parlament. În mesajul adresat de primul ministru Călin Popescu Tăriceanu cu prilejul lansării în dezbatere publică a Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă , cu care se deschide actualul număr al revistei, se subliniază: „România are nevoie, poate mai mult decât oricând, de definirea unui model de dezvoltare sănătoasă pentru cetățenii ei, pentru generațiile actuale și pentru cele ce vor veni, pentru economie și pentru mediul înconjurător. Dezvoltarea durabilă este un model de dezvoltare ce vizează echilibru între calitatea vieții (echitatea socială intra și inter-generațională), creșterea economică și prezervarea mediului pe termen mediu și lung, fără creșterea consumului de resurse naturale dincolo de limitele suportabilității”. După trasarea unor dimensiuni principale ale Strategiei, primul ministru a afirmat: „Pentru ca acest document să devină un real model de aplicabilitate practică, trebuie în primul rând asumat de întreaga societate și de toate forțele politice…Vremurile s-au schimbat și trebuie să avem o atitudine pro-activă.” În continuare, sunt publicate articolele „Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă, o șansă pentru viitorul României” de Attila Korodi, ministrul Mediului și Dezvoltării Durabile, „Revizuirea Strategiei de Dezvoltare Durabilă – România 2013-2020-2030” de Jan Sand Sorensen, rezident reprezentativ al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și „spre un nou model de dezvoltare” de Călin Georgescu, director al Centrului pentru Dezvoltare Durabilă.

O secțiune consistentă a revistei este dedicată centenarului Șerban Țițeica în care semnează Sergiu Nistor, secretar general al Comitetului Național Român pentru UNESCO, acad. Radu Voinea, Mircea Iosifescu, Oliviu Gherman, Mihai Bălănescu și Dorel Bucurescu.

Din secțiune „Opinii și dezbateri” semnalăm articolul „Ce înseamnă știința astăzi”, semnat de acad. Mihai Drăgănescu, în care după o panoramare a științei contemporane, autorul ajunge la concluzia că „informația este de fapt cel de al treilea gigant al științei după Newton și Galilei”. Tot aici, acad. Radu Voinea scrie despre concepția lui Costin Nenițescu privind cercetarea fundamentală. Prof. Ion Bulei, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale, prezintă pe larg preocupările științifice ale acestui Institut între care reținem organizarea și stimularea cercetării în domeniul teoriei sociale, a doctrinelor și sistemelor politice contemporane și al relațiilor internaționale.

La secțiunea „Preocupări contemporane” reținem articolele „Cercetarea științifică în spațiul european”, de Emilian Em. Dobrescu și „Dicționarul Tezaur al Limbii Române în format digital” de Dan Cristea. Răsfoind pagini de istorie, Ioan-Aurel Pop, membru corespondent al Academiei Române evocă, la împlinirea a 90 de ani de la Marea Unire, membrii ai Academiei Române din provinciile aflate sub stăpâniri străine concluzionând în convingerea lor „Academia a simbolizat și chiar a făurit România înainte ca ea să existe efectiv pe hartă, s-au mândrit decent și sfios cu asta, au trăit și au murit cu țara întregită «în cuget și simțiri». Nu avem noi dreptul să contestăm această convingere a lor, dimpotrivă trebuie s-o cunoaștem și s-o respectăm”. Tot aici Vasile Tomescu semnează articolul „George Enescu și universul culturii” iar Petre Dan Străulești prezintă „Constantin Rădulescu-Motru și Mesajele Tronului”.

La rubrica „Cronică” atrage atenția precizările făcute de acad. Păun Ion Otiman, secretar general al Academiei Române, privind recuperările patrimoniului Academiei Române. Tot aici se poate citi un calendar al manifestărilor academice din lunile iunie-iulie. Ca de obicei, sunt prezentate noile apariții la Editura Academiei Române și lucrări ale membrilor Academiei Române publicate la alte edituri.

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006