Ian Feb Mar Apr - Mai Iun - Iul Aug - Sep Oct Nov Dec
 

Nr. 73-74 aprilie – mai 2008, Anul XVIII (210-211)

Cum pe 8 aprilie, la împlinirea a 142 de ani de la înființarea Academiei Române, ziua națională a acestei instituții fundamentale a societății noastre, a avut loc o adunare generală, revista se deschide cu discursul susținut de  acad. Dan Berindei, vicepreședinte al Academiei Române, cu tema „Academia Română - ieri, azi, mâne”. Discursul, o amplă radiografie a activității academice de-a lungul istoriei, pentru a încheia „într-un spirit constructiv și optimist” subliniind că Academia Română reprezintă „o sumă a valorilor acestei țări, suntem o punte de legătură către lume și în special către Uniunea Europeană, căreia îi aparținem, activitatea și prestigiul nostru să le consacrăm României europene și să contribuim cu toate puterile noastre, în spiritul înaintașilor noștri academici, la afirmarea în lume a acestei țări și a națiunii noastre”.

O importantă secțiune a revistei este consacrată publicării a trei discursuri de recepție, evenimente deosebite în viața academică. În ordine, discursul „Singurătatea matematicianului” susținut de acad. Solomon Marcus, cu răspunsul dat de acad. Marius Iosifescu, vicepreședinte al Academiei Române. Urmează, discursul rostit de acad. Radu Voinea cu tema „Frumusețea adevărului matematic”, răspunsul fiind dat de acad. Virgiliu N. Constantinescu, președintele Secției de Științe Tehnice. Seria se închide cu discursul „Biologie - paleontologie - Geologie” rostit de acad. Theodor Neagu însoțit de răspunsul dat de acad. Mircea Ioan Săndulescu, președintele Secției de Științe Geonomice. Cele trei discursuri de recepție sunt afișate și pe  site-ul Academiei.

În secțiunea evocări poate fi citit articolul „Academicianul Mihai C. Băcescu (1908-1999). O viață pentru hidrobiologie” semnat de Dumitru Murariu, membru corespondent al Academiei Române. La aceiași rubrică, Stela Toma evocă „Amintirea unei memorabile colaborări”, dedicat academicianului Virgil Cândea, înzestrat cu o noblețe deosebită, „cu har neumbrit de haosul în care i-a fost dat să trăiască”. Plecat dintre noi, distinsul cărturar „va continuă să trăiască într-un mod aparte…în memoria fiecăruia…”

Atrag atenția două teme puse în dezbatere. Prima, „Știința sau obscurantism în biologia din liceu”, în care Zeno Simon, membru corespondent al Academiei Române, pledează cu argumente pentru „reintroducerea teoriei evoluționiste în programa școlară și încă într-un mod în care fiecărui absolvent de liceu să-i fie fost predate măcar noțiunile de bază ale acestei teorii”. Acad. Valeriu Cotea glosează pe marginea relației dintre vin și sănătate, în esență, despre necesitatea măsurii, citând între alte cuvinte celebre un proverb japonez: „La prima cupă, omul bea vinul; la a doua, vinul bea vin; la a treia vinul bea omul”. Și aceasta pentru că, avertizează farmacologul Lewin, „între prea mult și nimic, există loc pentru o justa măsură, temperanța”.

Înscriindu-se în preocupările contemporane, Vasile Stănescu, membru de onoare al Academiei Române, scrie despre „Migrația și declinul populației”, o analiză riguroasă a uneia dintre cele mai grave probleme ale lumii contemporane și consecințele lor asupra condiției umane de a cărei rezolvare vor da seama în fața istoriei cei care conduc destinele fiecărei țări și a lumii întregi. Acad. Victor Emanuel-Sahini scrie despre conferința internațională dedicată relației dintre demografie și învățământul universitar din Europa.

La stingerea din viață a acad. Dan Grigorescu, acad. Gh. Mihăilă îi consacră scrie despre personalitatea și opera acestui „remarcabil istoric comparatist al literaturii de limbă engleză și comentator de prestigiu al artelor plastice românești și universale”. Tot la rubrica „In memoriam”, acad. Radu Voinea îl evocă pe scriitorul Fănuș Băileșteanu, fost director adjunct al Bibliotecii Academiei Române.

La închiderea ediției, obișnuitele rubrici „Cronica vieții academice” și „Apariții la Editura Academiei”.

Un număr dens, bogat, cu o tematică diversă și semnături de prestigiu, un număr de colecție.

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006