Ian Feb Mar Apr - Mai Iun - Iul Aug - Sep Oct Nov Dec
 

Nr. 77-78 august-septembrie 2008, Anul XVIII (214-215)

În deschiderea acestui număr sunt publicate comunicările prezentate în cadrul sesiunii dedicate împlinirii a 160 de ani de la revoluția din 1848, pe care acad. Dan Berindei o consideră „un moment de cotitură în istoria umanității …care prin urmările sale a impus mutații decisive în spații geografice pe care nu le cuprinsese în mod direct”. Pentru români, revoluția „ a deschis larg porțile modernizării, a demonstrat capacitatea lor de a se ridica la luptă, i-a apropiat într-o măsură mai mare, a evidențiat apartenența lor la procesele care afectau întreg continentul, europenismul lor”. În această generoasă deschidere ideatică se înscriu comunicările semnate de acad. Alexandru Zub„Generația pașoptistă și modernizarea României”; Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române – „De la Horea la 1848” și Ion Bulei „Revoluție și evoluție în dezvoltarea României secolului al XIX-lea”.

Rubrica „Opinii și dezbateri” găzduiește articolele semnate de acad. Mihai Drăgănescu – „Ce se așteaptă de la știință?” și reflecțiile semnate de Vasile Stănescu, membru de onoare al Academiei Române, „Despre cunoaștere, informație, știință”. Tot aici, Gheorghe Păun scrie despre „Celula biologică, un posibil calculator”, o „aventură științifică de cursă lungă, deloc anticipată acum zece ani”, când au fost elaborate „P” sistemele („P” de la Păun), un interesant excurs științific interdisciplinar cu un mare potențial de aplicații.

Reține atenția rubrica „Viața academică internațională” în care sunt publicate textele prezentate la manifestările științifice internaționale din Montenegro și Bulgaria. Este vorba de articolele semnate de Momir Djurovic – „National Academies and Competitiveness” - și Simeon Anguelov, Naum Yakimov și Ivan Havezov – „Rolul Academiilor Naționale de Științe în constituirea rețelelor științifice regionale în Europa Centrală și de Sud-Est”.

În continuare, se pot răsfoi pagini de „Istorie academică” în care acad. Păun Ion Otiman scrie despre „Viața academică din Banat”, acad. Radu P. Voinea despre „Universitatea populară « Ioan I. Dalles», instituție sub egida Academiei Române” și Ioana Feodorov prezintă „Mărturii românești peste hotare”. Acad. Iulian Văcărel evocă personalitatea economistului Costin C. Kirițescu.

Cititorul se poate informa despre manifestările științifice din această lună în obișnuita „Cronică a vieții academice”.

În ultima secțiune a revistei sunt prezentate noile apariții la Editura Academiei Române și la alte edituri.

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006